Kinderoefentherapie

Er wordt gewerkt volgens de algemene werkwijze van de kinderoefentherapie.

In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de kinderen zo snel mogelijk op hun gemak te laten voelen. Tijdens het eerste onderzoek zijn de meeste kinderen een beetje zenuwachtig, maar na een leuk gesprekje zijn die zenuwen meestal al een stuk minder, helemaal als blijkt dat er (in hun ogen) alleen maar spelletjes gespeeld hoeven te worden.

Het kind staat centraal, maar ouders/verzorgers hebben ook een belangrijke rol, zo zijn we erg geïnteresseerd in de reden van aanmelden. We houden u op de hoogte van de vorderingen die er gemaakt worden en wat er eventueel thuis geoefend kan worden. Maar we worden ook graag op de hoogte gehouden van hoe het thuis gaat. Daarnaast wordt er, met uw toestemming, contact onderhouden met andere betrokkenen bij het kind zoals de leerkracht of andere hulpverleners.

                  

Naast de reguliere kinderoefentherapeutische behandelingen, gericht op het verbeteren van de motorische vaardigheden, kan er (ondersteunend) ook gebruik gemaakt worden van de Bal-A-Vis-X methode.

Met deze methode wordt door middel van het overgooien van pittenzakjes en het overstuiten van balletjes de samenwerking van de twee hersenhelften gestimuleerd. Zo kunnen op een leuke en fysieke manier de voorwaarden om tot goed leren te komen worden gestimuleerd. Het kan het leren vanaf het platte vlak (uit boeken en schriften) een flinke boost geven. Het heeft een positieve invloed op de concentratie en focus zonder dat het kind steeds, vaak negatief, aangesproken hoeft te worden. Bovendien leer je “goochelen” met ballen, dat is iets om trots op te zijn. Ik geef dan ook vaak een demonstratie met het kind in zijn eigen klas.

Filmpje over Bal-A-Vis-X                                    

                                                                

Sensorische Informatieverwerking (SI) 

Hoe de sensorische informatie verwekt wordt, heeft een grote invloed op ons welbevinden, ons gedrag, ons leervermogen en op onze motoriek.

Het kan zo zijn dat de sensorische informatie te veel of te weinig de hersenen bereikt. Hierdoor ervaart iemand zijn lichaam en de wereld om zich heen anders, waardoor er dan niet op een adequate manier wordt gereageerd of vertraagd wordt gereageerd. Dit kan problemen opleveren in het meedoen in het dagelijks leven.

Met SI-therapie komt er inzicht hoe de sensorische informatieverwerking bij die persoon verloopt. Daardoor kunnen er tips gegeven worden hoe er het beste mee om te gaan, voor zowel die persoon als de omgeving. En kan door oefeningen de verwerking van de prikkels verbeteren. Voor meer informatie zie: www.nssi.nl of neem contact op met onze praktijk