Slaapoefentherapie logo

 

Slaap

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in stand houdende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost. Ons doel is om slapeloosheid en de bijbehorende klachten zodanig te verminderen dat u aanzienlijk minder lijdt of dat beperkingen in uw fysieke, mentale, sociale of professionele functioneren worden verminderd of zelfs opgeheven.

Kinderslaapoefentherapie

Slaapproblemen bij kinderen zijn er altijd al wel geweest. Kinderen vormen de grootste groep van alle slapelozen. Echter in dit digitale tijdperk dreigen slaapproblemen nog verder toe te nemen. Kinderen zitten tegenwoordig vaak en lang achter beeldschermen, bewegen minder en slikken bij slaapproblemen vaak melatonine alsof het geen enkel kwaad kan. Als de slaapbehoefte van een kind niet wordt vervuld, kunnen op de lange termijn ernstige gevolgen optreden, zoals slechte slaapgewoonten, angst, depressie, overgewicht, diabetes, concentratieproblemen, verminderde leerprestaties, gedragsproblemen en verstoring van het bioritme.

Slaapoefentherapie is in te zetten bij alle leeftijden, van baby’s tot gepensioneerden.