Qualizorg

De praktijk maakt gebruik van een klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door Qualizorg.

Uw therapeut zal hiervoor uw e-mailadres vragen en aan het eind van uw behandeling u verzoeken deze vragenlijst in te vullen.
U helpt daarmee onze dienstverlening verder te verbeteren. U bepaalt zelf of u mee wilt doen met dit onderzoek of niet.